Meer volume door efficiënte productie

Blogserie 'Op naar meer winst' - Deel 4

In onze reeks "Op naar meer winstgevendheid" hebben we al eerder aandacht besteed aan het verminderen van vermijdbare kosten, het reduceren van risico's voor falen en het verhogen van snelheid in de productielijn. 

Maar er is nog een cruciale sleutel voor een winstgevende organisatie: het verhogen van het volume. Dit hangt nauw samen met ons vorige artikel over het verhogen van de snelheid.  

Er is een goede kans dat je dit leest en denkt: "Volume.. Dat is toch hartstikke logisch?" 

En dat klopt ook zeker! Maar toch zien we in de praktijk dat er bij veel organisaties nog flink te winnen is op dit gebied. 

Want wanneer je in staat bent om een hoger volume te produceren met jouw bestaande productieapparaat zonder dat je vaste kosten stijgen, levert dat een directe bijdrage aan een hogere winstgevendheid. 

Hoe je dat bereikt? Dat bespreken we in dit vierde artikel van onze reeks: "Op naar meer winstgevendheid". 

In deze reeks artikelen ligt onze focus op de 5 “drivers” voor een winstgevende organisatie: 

business-case

Hoger volume: meer productiecapaciteit of een efficiëntere productie 

Laten we eerst naar de basis kijken. Hoe bereik je een hoger productievolume? Dat kun je op twee manieren doen: 

 • Ten eerste kun je de productiecapaciteit van je organisatie vergroten door te investeren of je personeelsbestand uit te breiden. Zo kun je in dezelfde tijd meer producten produceren. 
 • De tweede optie is efficiënter worden met bestaande productieapparatuur en beter gebruik maken van de reeds beschikbare middelen. Dit vereist een grondige analyse van het productieproces en een streven naar voortdurende verbetering. 

In dit artikel geven we je handvatten voor meer winstgevendheid. Daarom gaan we vooral in op optie 2. Je winstgevendheid zal namelijk alleen vergroten als je een hoger volume draait, met (vrijwel) dezelfde kosten. 

Waarom productiecapaciteit het kapitaal van een bedrijf is 

Wanneer spreken we van "kapitaal"? Als we de online Van Dale erbij pakken, krijgen we de volgende definitie: 

ka·pi·taal (het; o) 

(meervoud: kapitalen) grote som geld; = vermogen 

Kapitaal wordt vaak alleen gebruikt in relatie tot geld. Maar kapitaal is ook vermogen. En vermogen is niet alleen geld; het betreft alle middelen binnen jouw onderneming die je kunt inzetten om succes te bereiken. 

Productiecapaciteit is kapitaal. Als je je productiecapaciteit niet optimaal benut is dat kapitaalvernietiging. Je krijgt die onbenutte capaciteit namelijk nooit meer terug. 

Hartstikke zonde dus. 

Verbeteren van productiecapaciteit door te automatiseren en digitaliseren 

Maar hoe verhoog je de efficiëntie van de productiecapaciteit, en benut je je kapitaal optimaal? Onderzoek de mogelijkheden om (delen van) je proces te automatiseren en / of te digitaliseren. 

Door bepaalde repetitieve taken te automatiseren verhoog je de productiviteit en de nauwkeurigheid van je productieproces. Daardoor kan je meer produceren met dezelfde hoeveelheid mensen. 

Met digitalisering bedoelen we de inzet van digitale technologie om informatie en processen te beheren. Denk bijvoorbeeld aan controle checklists digitaliseren, of het gebruik van software om processtromen te beheersen. 

We hebben eerder een uitgebreide blog geschreven over de meest voorkomende fouten bij het digitaliseren van processen. 

De rol van menselijk kapitaal en zinvolle activiteiten 

Ook op het gebied van menselijk kapitaal in het productieproces is er geregeld sprake van kapitaalvernietiging. Te vaak wordt er tijd verspild aan activiteiten die geen directe waarde toevoegen aan het product of de dienst. 

In de praktijk is dit vaak het gevolg van een versnipperd managementsysteem. Daarmee bedoelen we dat informatie in de organisatie verspreid en niet goed georganiseerd is. 

Verschillende afdelingen hebben hun "eigen manier" voor het uitvoeren van taken, en de juiste informatie en werkinstructies zijn vaak moeilijk te vinden. 

Dit kan leiden tot onder andere: 

 • Inconsistente uitvoering 
 • Herhaalde fouten  
 • Incidentmanagement vergt meer tijd dan zou moeten  
 • Verbeterprocessen hebben een kleinere kans van slagen 

Met andere woorden: kapitaalvernietiging. De productiecapaciteit wordt door deze belemmeringen niet optimaal benut, waardoor het volume lager ligt dan mogelijk is, gezien de potentie van het bedrijf. 

Hoe start je met het optimaal benutten van menselijk kapitaal? 

Hoe schep je orde uit de chaos? Hoe zorg je ervoor dat fouten snel worden gespot, en dat de juiste werkinstructies worden gevolgd? 

Breng de processen in kaart 

Je start met het in kaart brengen van de processen die daadwerkelijk binnen de organisatie plaatsvinden. 

Weet je niet zeker hoe te beginnen? Comm'ant heeft hiervoor het Process Model Canvas ontwikkeld. Dit is een format en werkvorm om de essentie van jouw bedrijfsprocessen boven water te krijgen. Je kan de template gratis downloaden of contact met ons opnemen voor een trainingsmiddag 

Download » Process Model Canvas template

Werk voor elk proces de 6 beheersaspecten uit 

Wanneer je een goed beeld hebt van de processen in je organisatie, is het tijd om de 6 beheersaspecten uit te werken. Wat bedoelen we daarmee? 

Tussen de (deel)processen in jouw organisatie vinden tal van informatieoverdrachten plaats, bijvoorbeeld tussen 2 afdelingen of teams. En daar ligt nou juist vaak de oorzaak van misverstanden en fouten: een onjuist of onvolledig informatiebericht.  

Gelukkig kan je miscommunicatie zoveel mogelijk voorkomen door van tevoren de juiste afspraken te maken. Wij raden organisaties daarom aan om samen met het betreffende team voor alle (deel)processen verschillende beheersaspecten te bespreken en uitwerken: 

 1. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
 2. Prestatie-indicatoren (KPI's) 
 3. ICT Systemen  
 4. Risico’s en beheersmaatregelen  
 5. Normen en eisen  
 6. Werkinstructies en checklists 

We hebben hier eerder een uitgebreide blog over geschreven met praktische tips over de 6 beheersaspecten. Gebruik de handvatten uit die blog gebruiken om aan de slag te gaan! Als je vragen hebt kan je altijd contact opnemen met onze procesexperts. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

Het belang van de supply chain voor jouw productiecapaciteit 

Niet alleen jouw interne processen hebben invloed op het volume van de productie. Jouw organisatie is immers een onderdeel van een grotere keten, van allerlei toeleveranciers tot en met de eindafnemers. 

Als laatste stap tot het realiseren van een optimale volumepotentie, is het belangrijk om een goed inzicht te verkrijgen in de prestaties van je toeleveringsketen. Want wanneer je gaat samenwerken, kan je samen zorgen voor een optimale flow en benutting van ieders productiecapaciteit. 

In onze eerdere blog over onze favoriete boeken op het gebied van proces, organisatie & strategie hebben het boek "Het Doel" van Eliyahu M. Goldratt aangeraden. Ook in deze context is dit boek een absolute aanrader! 

De roman volgt een fabrieksmanager terwijl hij worstelt om de productiviteit te verbeteren en zijn doelstellingen te halen. Via het verhaal introduceert Goldratt zijn theorie van beperkingen (“Theory of Constraints”). Hij laat zien hoe de keten van processen afhankelijk is van elkaar en hoe je deze kunt optimaliseren voor een geslaagd eindresultaat.

Tot slot: meer winstgevendheid door hoger volume 

In deze reeks "Op naar meer winstgevendheid" besteden we aandacht aan cruciale factoren voor het verhogen van de winstgevendheid van een organisatie. Naast vermijdbare kosten verminderen, risico's reduceren en snelheid verhogen, speelt het verhogen van volume ook een belangrijke rol. Er valt nog veel te verdienen als het gaat om het vergroten van het productievolume.  

Het verhogen van volume realiseer je door:  

 • het uitbreiden van de productiecapaciteit  
 • efficiënter te worden met de bestaande productieapparatuur 
 • automatiseren en digitaliseren van processen  

Maar waar je precies de echte winst kunt behalen, zit in de processen van de organisatie besloten. Begin met het in kaart brengen van het proceslandschap van jouw team of organisatie en bepaal per (deel)proces de zes beheersaspecten. Hierdoor voorkom je onnodige kapitaalsvernietiging en ga je de bestaande productiecapaciteit optimaal benutten. 

In de volgende blog in deze serie bespreken we hoe de prijs kan bijdragen aan een betere winstgevendheid. 

« terug