Aan de slag met de CO2-Prestatieladder? De 7 meest gestelde vragen & antwoorden!

Nederland wil voor 2030 55% minder CO2 uitstoten en dat heeft haar impact op het bedrijfsleven. Veel organisaties zijn dan ook begonnen met het verbeteren van hun energieprestaties.  

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven hierbij ondersteunt en de reductie van CO2-uitstoot stimuleert. 

De overheid stimuleert het gebruik van de CO2-Prestatieladder door deze te koppelen aan financiële prikkels, zoals fictieve aftrek van de inschrijfprijs bij aanbestedingen. 

Wil je aan de slag met de CO2-Prestatieladder? In deze blog behandelen we de 7 meest gestelde vragen over de CO2-Prestatieladder en de bijbehorende antwoorden:

 1. Wat is de CO2-Prestatieladder en wat zijn voordelen voor mijn organisatie?
 2. Wat is de achtergrond van de CO2-Prestatieladder?
 3. Hoe werkt de laddersystematiek van de CO2-Prestatieladder?
 4. Hoe word ik beoordeeld op de CO2-Prestatieladder?
 5. Wat moet je doen om je te certificeren voor de CO2-Prestatieladder-?
 6. Kun je in één keer certificeren voor CO2-Prestatieladder niveau 5?
 7. Wat als ik inmiddels kwalificeer voor een hogere trede?

1. Wat is de CO2-Prestatieladder en wat zijn voordelen voor mijn organisatie?

De CO2-Prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot in een bedrijfsketen en haar processen in kaart te brengen. Dit instrument komt voort uit overheidsbelang op Europees niveau om CO2 uitstoot te reduceren. 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het actief aan de slag gaan met de CO2-Prestatieladder: 

 • Het levert inzicht in hoe optimaal jouw bedrijf de interne CO2-uitstoot minimaliseert.  
 • Het laat zien dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. 
 • Met een managementsysteem dat bedrijfsprocessen en de bijbehorende CO2-uitstoot in kaart brengt, zie je direct waar mogelijk de CO2-uitstoot verminderd kan worden.  
 • Jouw bedrijf krijgt, gebaseerd op hoe hoog deze in de ladder staat, fictieve aftrek van de inschrijfprijs bij aanbestedingen voor opdrachtgevers (zoals de Rijksoverheid, gemeentes en publiekrechtelijke instellingen). Dit levert je een concurrentievoordeel op. 

Tabel die gunningsvoordeel met de CO2 prestatieladder uitlegt. Je ziet meerdere kolommen zoals organisatie, inschrijfprijs, niveau op d eladder, fictief voordeel, fictieve prijs, aanbesteding gewonnen

Bron: CO2-Prestatieladder.nl 

2. Wat is de achtergrond van de CO2-Prestatieladder?

Om de CO2-Prestatieladder beter te begrijpen, leggen je we graag wat meer uit over de achtergrond van dit instrument. 

De CO2 prestatieladder van ProRail 

In 2009 heeft het Nederlandse staatsbedrijf ProRail de eerste versie van de CO2 prestatieladder gepubliceerd. ProRail liet zien hoe zij verantwoordelijkheid neemt in het verminderen van CO2-uitstoot en energie-efficiënt te werk gaat. Andere bedrijven raakten geïnspireerd en namen deze methode over.

Na groot succes en populariteit van het instrument is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) opgericht. De SKAO houdt zich bezig met het management van deze CO2-Prestatieladder en publiceerde in 2011 haar officiële eerste handboek. 

De Europese GreenDeal 

Dit handboek werd toen overgenomen als een beoordelingstool voor CO2-management van supply chains in de GPP 2020. Dit is een organisatie van de EU die verantwoordelijk is om duurzame aanbestedingen aan te moedigen in bedrijven. De GPP 2020 probeert met de CO2-Prestatieladder en andere richtlijnen de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs te behalen.  

3. Hoe werkt de laddersystematiek van de CO2-Prestatieladder?

Nu je weet wat de doelstelling van de CO2-Prestatieladder is, kan je ermee aan de slag gaan. In dit deel leggen we uit hoe het laddersysteem van de CO2-Prestatieladder werkt. 

De vijf tredes 

De CO2-Prestatieladder heeft 5 tredes, die de verschillende volwassenheidsniveaus voor bedrijven aangeven met betrekking tot hun CO2-reductie. 

De essentie van de prestatieladder is simpel: hoe hoger jouw bedrijf op de ladder zich certificeert, des te beter jouw bedrijf presteert in het reduceren van CO2-uitstoot.  

Overzicht van CO2 prestatieladder tredes

Bron: CO2-Prestatieladder.nl 

De eerst drie ladders zijn gericht op CO2-uitstoot in interne bedrijfsprocessen: 

 1. De eerste trede kan vrijwel elk bedrijf halen. Voor deze trede hoef je alleen een geschatte som van je CO2-uitstoot aan te leveren. Let er wel op dat je op deze trede geen voordeel bij aanbestedingen hebt! 
 2. Op de tweede trede laat je met een nauwkeurigere berekening, bijvoorbeeld in Excel, zien wat je jaarlijkse CO2-uitstoot is. Ook met deze trede behaal je nog geen voordeel bij aanbestedingen. 
 3. De derde trede is de hoogst behaalbare trede als het gaat om interne CO2-reductie van processen. Vanaf deze trede krijg je een fictief voordeel op aanbestedingen. Ook krijg je vanaf deze trede ook vrijstelling op de verplichte Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Je moet op deze trede wel voldoen aan ISO-14064-1 en het Green House Gas protocol.  
  Aangezien dit complexe en gedetailleerde protocollen zijn, raden we je aan dat je je CO2-uitstoot in kaart brengt met een CO2-management systeem, dit kan met behulp van Comm’ant. 
  Boek een gesprek met onze processpecialisten »
 4. Vanaf de vierde trede ga je als bedrijf ook de CO2-uitstoot van externe bedrijfsprocessen in kaart brengen.  Denk hierbij aan productiebedrijven die materialen aanleveren of juist de bedrijven die producten van jou ontvangen.
 5. Op de hoogst behaalbare trede ga je dieper in op de externe bedrijfsprocessen. Hier moet je ook laten zien wat je ambities zijn om de processen van andere bedrijven in de keten te verbeteren en hun CO2-uitstoot te reduceren.  

4. Hoe word ik beoordeeld op de CO2-Prestatieladder?

Je wordt dus niet specifiek beoordeeld op de hoeveelheid CO2-uitstoot van je bedrijfsketen, maar op de volgende vier invalshoeken: 

 • Inzicht: Hoe nauwkeurig je de CO2-uitstoot bepaalt.  
 • Reductie: Jouw toekomstplannen om de CO2-uitstoot in je bedrijf te verminderen. 
 • Transparantie: Hoe duidelijk je communiceert over alle bedrijfsprocessen en onderdelen die de CO2-uitstoot beïnvloeden. 
 • Participatie: Hoe flexibel jouw inzet is in het verminderen van CO2-uitstoot in je bedrijfssector. 

5. Wat moet je doen om je te certificeren voor de CO2 Prestatieladder?

Nu je weet hoe de CO2-Prestatieladder in elkaar zit, kan je aan de slag gaan met het maken van een plan om te certificeren. Door de volgende stappen te volgen ben jij er klaar voor om een aanvraag te doen: 

#1 Handboek CO2 Prestatieladder doornemen. 

Neem het Handboek CO2-Prestatieladder door. Het is een dikke bundel, maar geeft wel een goed zicht op wat er verwacht wordt. 

#2 Breng je bedrijfsprocessen in kaart  

Met een CO2-managementsysteem kan je je bedrijfsprocessen in kaart brengen, bijvoorbeeld met behulp van Comm’ant. Hier kan je gelijk ook een inschatting maken welk niveau van certificering je wil behalen.  

#3 Bepaal nieuwe doelstellingen voor vermindering van CO2-uitstoot  

Wanneer je een duidelijk beeld hebt van je bedrijfsprocessen, wordt het makkelijker om nieuwe doelstellingen te bepalen. Misschien vind je ook processen die onmiddellijk verbeterd kunnen worden.  

#4 Plan je certificeringsaanvraag ruim van tevoren

Hou er bij een certificeringsaanvraag rekening mee dat het erg lang (soms maanden) kan duren voordat je aan de beurt bent. Plan daarom vooruit! 

Wanneer je alles op orde hebt, is het tijd om een aanvraag te doen bij een certificeringsinstantie. Je krijgt een auditor aangewezen die jou helpt met het behalen van de hoogst mogelijk certificering door jouw CO2-managementsysteem te beoordelen. Het is belangrijk om te weten dat een certificering niet oneindig geldig is. Een certificaat is 3 jaar geldig, met jaarlijkse check-ins. 

6. Kun je in één keer certificeren voor CO2-Prestatieladder niveau 5?

Kortgezegd: Ja, dat kan. Dit is echter niet gebruikelijk. Je moet voor niveau 5 aantoonbaar al een tijdje bezig zijn met CO2-reductie doelstellingen. Aan niveau 5 hangen de volgende extra voorwaarden: 

 • Je bedrijf heeft een CO2-management systeem dat minstens een jaar opereert. 
 • Je bedrijf heeft CO2-reductie doelen die minstens een jaar bestaan. 
 • Je hebt aantoonbaar eerdere CO2-reductie doelen behaald. 

7. Wat als ik inmiddels kwalificeer voor een hogere trede?

Hercertificering kan elk jaar. Als het de eerste keer niet lukt om niveau 5 te halen, zijn er dus nog genoeg kansen. Het belangrijkste is wel dat je je CO2-managementsysteem nauwkeurig opgezet hebt. Hiermee wordt het gemakkelijker om overzicht te houden en wordt een hercertificering a piece of cake! 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

Tot slot 

De CO2-Prestatieladder is een fantastische manier om te laten zien hoe je bedrijf werkt aan zijn CO2-voetafdruk. 

Wij raden je aan om eerst de CO2-uitstoot van je bedrijf in kaart te brengen met een CO2-managementsysteem: met behulp van Comm’ant. Hierdoor vergroot je de kans dat je gelijk kan certificeren voor de derde trede van de ladder en de voordelen kan ervaren die erbij horen.  

Ook als je nog niet van plan bent om te certificeren, kan je nog steeds een managementsysteem gebruiken om je interne processen te verbeteren en kosten te verminderen. 

Aan de slag met een managementsysteem? Comm’ant helpt je graag deze op te zetten om te certificeren voor de CO2-Prestatieladder. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

« terug