Oogt het, leeft het, werkt het

Recent brachten wij onze klanten bijeen voor een inspirerende bijeenkomst in Woerden: Comm'ant eXperience. Een evenement waarbij het uitwisselen van ervaringen en kennis centraal staat. Deze ervaringen geven inspiratie voor de 3 thema’s die rondom de inzet van elk managementsysteem spelen:

Oogt het?

Is het systeem aantrekkelijk ingericht voor alle medewerkers, kun je er goed de weg vinden.

Zo vertelde Sandra Eilers van Heijmans hoe zij het integrale managementsysteem voor al haar medewerkers (ruim 4.500) toegankelijk maakt en ze actief betrekt in de toepassing met behulp van een uitgekiend on-boarding programma.

Leeft het?

Zijn medewerkers doordrongen van het nut en de noodzaak, en worden zij daarbij actief ondersteund door het management.

Julie van Melick en Petra de Vaan van de BTE groep namen ons mee in hun aanpak, hoe zij met behulp van procesteams, het continue verbeteren van de organisatie tot speerpunt hebben gemaakt.

Werkt het?

Zijn de resultaten van het gebruik van het managementsysteem meetbaar en inzichtelijk, draagt het bij aan de ontwikkeling van alle stakeholders.

Luc Castermans van Newway deed uit de doeken hoe zij Comm’ant gebruiken om de implementatie van een nieuw ERP systeem zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Eerst organiseren en dan digitaliseren.

Hieronder tref je een videoverslag van deze verhelderende middag:

 


Wil je weten wat Comm'ant voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op, dan verkennen we de mogelijkheden »

 

« terug